Harmonogram wypłaty świadczeń w 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 luty 2019r.- wypłata świadczenia z finduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego ( 500+)

21 luty 2019r.- wypłata świadczeń rodzinnych/ zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasilków pielegnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjlanego zasiłku opiekuńczego, zasilków dla opiekuna

 

W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłata przyznanych zasilków odbywa się zgodnie z datą zawartą w harmonogramie decyzji ( zawsze we wtorki)

Wypłata zasiłków stałych odbywa się w kazdy trzeci wtorek miesiąca.

Termin w bieżącym miesiącu  - 19 luty 2019 roku.

 

Osrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wypłaty powyższych świadczeń z uwagi na terminy przekazywania dotacji.

Klienci, którzy złozyli wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 15 lutego 2019 roku i otrzymają pozytywne roztrzygnięcia w sprawie uzyskają wypłatę świadczen do 28 lutego 2019r. 

Artykuły

harmonogram wypłaty swiadczeń w miesiącu lipcu 2019 roku

11 lipca 2019 roku - wypłata świadczenia wychowawczego (500+)

17 lipca 2019 roku - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjlanego zasiłku opiekunczego, zasiłków dla opiekuna

24 lipca 2019 roku - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

24 lipca  2019 roku - wypłata świadczeń rodzinnych / zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych

W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłata przyznanych zasiłków/ celowych, okresowych, celowego w ramach programu ' Posiłek w domu i w szkole"/ odbywa się zgodnie z datą okresloną w wydanej decyzji po jej uprzednim odebraniu w siedzibie Osrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie ( zawsze we wtorki)

Wypłata zasiłków stałych odbywa sie w każdy trzeci wtorek miesiąca.

Termin w bieżącym miesiącu - 16 lipca  2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wypłaty powyższych świadczeń z uwagi na terminy przekazywania dotacji.

 

5 lipca 2019


Harmonogram wypłaty świadczeń w miesiacu czerwcu 2019r.

19 czerwca 2019r roku -  wypłata świadczenia wychowawczego ( 500+)

19 czerwca 2019 roku - wypłata świadczeń pielegnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekuna

19 czerwca 2019 roku - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

26 czerwca 2019 roku - wypłata świadczeń rodzinnych/ zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielegnacyjnych

W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłata przyznanych zasiłków/ celowych, okresowych, celowego  w ramach programu " Posiłek w domu i w szkole"/ odbywa się zgodnie z datą okresloną w wydanej decyzji administracyjnej po jej uprzednim odebraniu w siedzibie Osrodka Pomocy Społeczmnej w Ćmielowie ( zawsze we wtorki)

Wypłata zasiłków stałych odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiaca.

Termin w bieżącym miesiącu  - 18 czerwca 2019 roku


Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie zastrzga sobie prawo do mainy terminu wypłaty powyższych swiadczeń z uwagi na terminy przekazywanej dotacji.

 

6 czerwca 2019


harmonogram wypłaty świadczeń w miesiacu maju 2019 roku

16 maj 2019 roku - wypłata świadczenia wychowawczego (500+)

16 maj 2019 roku - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekuna

22 maj 2019 roku - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

23 maj 2019 roku- wypłata  zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielegnacyjnych

 W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłata przyznanych zasiłków / celowych, okresowych, celowego w ramach programu " Posiłek w domu    i w szkole"/ odbywa się zgodnie z datą określoną w wydanej decyzji po jej uprzednim odebraniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej                      w Ćmielwoie ( zawsze we wtorki)

Wypłata zasiłków stałych odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca

Termin w bieżącym miesiącu - 21 maj 2019 roku

Osrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu powyzszych świadczeń z uwagi na terminy przekazywania dotacji.

2 maja 2019