Prawo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2018 r.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.