Prawo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta Dużej Rodziny realizowana jest na podstawie:
1.    ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2018r. poz. 1544 z póżn. zm.),
2.    Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 2449).
Przepisy wprowadzają dla rodzin wielodzietnych ulgi, które są gwarantowane ustawowo. Najważniejszymi z nich są ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.