Postępowanie w sprawie przyznania Karty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1.    Kartę przyznaje Burmistrz Ćmielowa, który upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji tego zadania.
2.    Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
3.    Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4.    Karta jest wydawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem:
5.    wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku, gdy:
-  członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo,
- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;
2)    wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,56 zł.
6.    W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, danych zawartych w Karcie lub zmiany adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy, a także w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy, członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.