Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z powodu wysokich  temperatur Osrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie  w dniach od 12 czerwca do 14 czerwca 2019 roku  czynny w godzinach od 7.30 do 14.00. Za utrudnienia przepraszamy

Artykuły

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH FEAD PODPROGRAM 2019

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie od 25 lipca do 16 sierpnia 2019 roku przyjmowane będą wnioski na pomoc zywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym (FEAD).

Do w/w kwalifikują się osoby i rodziny spełniające kryteria dochodowe okreslone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( tj. bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego td. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane zapraszamy od poniedziałku do piatku do Osrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie w godzinach od 7.30 do 15.30 9 za wyjątkiem wtorku w godzinach od 8.00 do 16.00).

Składanie wniosków w pokoju Nr 2.

25 lipca 2019


Informacje 500+

3 lipca 2019


Podziękowania za udział w zbiórce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie składa serdeczne podziekowania osobom , które nie pozostały obojętne wobec osób potrzebujacych pomocy. Jest to ogromne świadectwo solidarności z potrzebujacymi. Dziękujemy wszystkim ludziom z otwartym sercem , które przyłaczyły sie do akcji. Podziekowania kierujemy do naszych Koleżanek i Kolegów z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, którzy w tych dwóch dniach pełniki rolę wolontariuszy - za ich bezinteresowną pracę, a takze Kierownictwu i obsłudze  sklepów:  "Top Market" oraz ' Robert" za zrozumienie i przychylność we współorganizowaniu zbiórki.

15 kwietnia 2019