Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rządowy program " Dobry start"

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie informuje, iż Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku jest Pan Dariusz Padała, kontakt e-mail: inspektor@cbi24.pl

10 lipca 2018


Czytaj więcej o: Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Apel o pomoc

Szanowni Państwo!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dla rodziny w wieku senioralnym, która 13 marca 2018 roku w wyniku pożaru w miejscowości Stare Stoki gm. Ćmielów straciła doszczętnie dorobek całego swojego życia.

Poniżej podajemy numer rachunku bankowego na który można kierować wpłaty. Każda nawet najdrobniejsza kwota będzie wsparciem dla rodziny w tak trudnym momencie życia. Wspólnie możemy pomóc.

Numer rachunku bankowego:  33 9423 0000 2002 0024 8170 0004 z dopiskiem: dla Państwa Lasotów.

W imieniu poszkodowanej rodziny dziękujemy wszystkim za okazane serce i szczodrość.

Z wyrazami szacunku, Ewa Terczak
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ćmielowie

17 marca 2018