Zmiana wysokości świadczeń opiekuńczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2018

W związku z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczacej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna( Dz.U. z 2018 roku poz. 1497) z dniem 1 listopada 2018 roku ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń tj.

1) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 620,00 zł

2)wysokość zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 620,00 zł

3) wysokość zasiłku pielegnacyjnego:

- od 01 listopada 2018 roku do 31 paxdziernika 2019 roku  - 184,42 zł miesięcznie

- od 01 listopada 2019 - 215,84 zł miesięcznie

 

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz o swiadczenie pielegnacyjne nie ulegają zmianom.